abductor digiti minimi (foot)
abductor digiti minimi (hand)
abductor hallucis
abductor pollicis brevis
abductor pollicis longus
adductor brevis
adductor hallucis
adductor longus
adductor magnus
adductor pollicis
anconeus
articularis cubiti
articularis genu
aryepiglotticus
auricularis
biceps brachii
biceps femoris
brachialis
brachioradialis
buccinator
bulbospongiosus
constrictor of pharynx -inferior
constrictor of pharynx -middle
constrictor of pharynx -superior
coracobrachialis
corrugator supercilii
cremaster
cricothyroid
dartos
deep transverse perinei
deltoid
depressor anguli oris
depressor labii inferioris
diaphragm
digastric
digastric (anterior view)
erector spinae - spinalis
erector spinae - iliocostalis
erector spinae - longissimus
extensor carpi radialis brevis
extensor carpi radialis longus
extensor carpi ulnaris
extensor digiti minimi (hand)
extensor digitorum (hand)
extensor digitorum brevis (foot)
extensor digitorum longus (foot)
extensor hallucis brevis
extensor hallucis longus
extensor indicis
extensor pollicis brevis
extensor pollicis longus
external oblique abdominis
flexor carpi radialis
flexor carpi ulnaris
flexor digiti minimi brevis (foot)
flexor digiti minimi brevis (hand)
flexor digitorum brevis
flexor digitorum longus (foot)
flexor digitorum profundus
flexor digitorum superficialis
flexor hallucis brevis
flexor hallucis longus
flexor pollicis brevis
flexor pollicis longus
frontalis
gastrocnemius
gemellus inferior
gemellus superior
genioglossus
geniohyoid
gluteus maximus
gluteus medius
gluteus minimus
gracilis
hyoglossus
iliacus
inferior oblique
inferior rectus
infraspinatus
intercostals external
intercostals innermost
intercostals internal
internal oblique abdominis
interossei - dorsal of hand
interossei -dorsal of foot
interossei- palmar of hand
interossei - plantar of foot
interspinales
intertransversarii
intrinsic muscles of tongue
ishiocavernosus
lateral cricoarytenoid
lateral pterygoid
lateral rectus
latissimus dorsi
levator anguli oris
levator ani-coccygeus
levator ani - iliococcygeus
levator ani-pubococcygeus
levator ani-puborectalis
levator ani-pubovaginalis
levator labii superioris
levator labii superioris
alaeque nasi
levator palpebrae superioris
levator scapulae
levator veli palatini
levatores costarum
longus capitis
longus colli
lumbricals of foot (4)
lumbricals of hand
masseter
medial pterygoid
medial rectus
mentalis
m. uvulae
mylohyoid
nasalis
oblique arytenoid
obliquus capitis inferior
obliquus capitis superior
obturator externus
obturator internus (A)
obturator internus (B)
omohyoid
opponens digiti minimi (hand)
opponens pollicis
orbicularis oculi
orbicularis oris
palatoglossus
palatopharyngeus
palmaris brevis
palmaris longus
pectineus
pectoralis major
pectoralis minor
peroneus brevis
peroneus longus
peroneus tertius
piriformis (A)
piriformis (B)
plantaris
platysma
popliteus
posterior cricoarytenoid
procerus
pronator quadratus
pronator teres
psoas major
psoas minor
pyramidalis
quadratus femoris
quadratus lumborum
quadratus plantae
rectus abdominis
rectus capitus anterior
rectus capitus lateralis
rectus capitus posterior major
rectus capitus posterior minor
rectus femoris
rhomboid major
rhomboid minor
risorius
salpingopharyngeus
sartorius
scalenus anterior
scalenus medius
scalenus minimus
scalenus posterior
semimembranosus
semitendinosus
serratus anterior
serratus posterior inferior
serratus posterior superior
soleus
sphincter ani
sphincter urethrae
splenius capitis
splenius cervicis
stapedius
sternocleidomastoid
sternohyoid
sternothyroid
styloglossus
stylohyoid
stylohyoid (anterior view)
stylopharyngeus
subclavius
subcostalis
subscapularis
superficial transverse perinei
superior oblique
superior rectus
supinator
supraspinatus
temporalis
temporoparietalis
tensor fasciae lata
tensor tympani
tensor veli palatini
teres major
teres minor
thyro-arytenoid & vocalis
thyro-epiglotticus
thyrohyoid
tibialis anterior
tibialis posterior
transverse arytenoid
transversospinalis -multifidus
transversospinalis -rotatores
transversospinalis -semispinalis
transversus abdominis
transversus thoracis
trapezius
triceps
vastus intermedius
vastus lateralis
vastus medialis
zygomaticus major
zygomaticus minor